Ενεργειακές μελέτες – ΚΕΝΑΚ

Στις 9 Απριλίου του 2010 εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Ο κανονισμός αυτός διαμορφώνει το πλαίσιο αρχών και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Προβλέπει την ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ των άλλων θεσπίζει τα ενεργειακά πιστοποιητικά κι έτσι τα κτίρια θα κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση την ενεργειακή τους συμπεριφορά.

Μετά την 1η Οκτωβρίου 2010 όλες οι νέες οικοδομικές άδειες απαιτούν μελέτη ΚΕΝΑΚ. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και εκπονείται για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο, εφόσον θα ανακαινίζεται ριζικά. Η ομάδα του beisnet, μέσω των συμβούλων βιοκλιματικού σχεδιασμού SAA-H, αναλαμβάνει μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) εκμεταλλευόμενη τη διεθνή εμπειρία και σιγουριά του SAA-i. Οι σύμβουλοι Βιοκλιματικού  σχεδιασμού SAA-H συνεργάζονται με συνάδελφους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού, με στόχο την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου αλλά και την μελέτη κτιρίων με μηδενικές εκπομπές CO₂. Τα πιο σύγχρονα λογισμικά, αναγνωρισμένα σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Ενδεικτικά τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι το Energy Building 2010 (πιστοποιημένο λογισμικό Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) με αρ. έγκρισης 1933/6.12.2010.), Autodesk Ecotect Analysis 2011 για ανάλυση επιπέδων φυσικού φωτισμού και σκιάσεις, EDSL TAS  v. 9.2.0 για θερμική ανάλυση και πρόβλεψη κατανάλωσης ενέργειας και ENVI-met για ανάλυση των ροών του αέρα γύρω από τα κτίρια.  


Λεωνίδας Μπέης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
MSc in Sustainable Environmental Design AA
Architectural Association School of Architecture

New award

Eco friendly resort

Μuseums in Pylos

Μuseums in Pylos

Terpsithea

houses in Porto Rafti